List č. 4 – Z knihy na plátno (Cátia Diogo)

Preložila Katarína Miháľová Nie všetky literárne diela sa dajú previesť na filmové plátno, a snáď to aj vôbec nie je možné, nakoľko sa používané výrazové prostriedky a pravidlá úplne odlišujú. Každý príbeh, spracovaný či už literárne alebo kinematograficky, je výsledkom rozličných […]

List č. 3 – Rok 2015 a dokumentárna tvorba (Cátia Diogo)

Preložila Katarína Miháľová Dokumentárne filmy nadobudli v priebehu rokov rôzne podoby. Niektoré čerpajú inšpiráciu zo skutočných udalostí, z vnímania či extrapolácie skutočnosti, iné sú založené na teoretickom prezentovaní nejakej témy alebo predmetu, umeleckom interpretovaní sveta alebo pohľadoch na život plných […]

List č. 2 – Retrospektíva 2019 (Cátia Diogo)

Preložila Katarína Miháľová Retrospektíva znamená pohľad späť, do minulosti. Filmové umenie je v podstate založené na retrospektíve, ktorej cieľom je buď zachovanie faktov, udalostí alebo postáv, alebo ich reprodukcia prostriedkami a zdrojmi, ktoré máme dnes k dispozícii. Vďaka kontextu zachytenia a evokácie minulosti […]

List č. 1 – Môj svet (Cátia Diogo)

Preložila Katarína Miháľová Filmy nám rozprávajú lineárne či nelinéarne príbehy, ba aj príbehy skryté pred pozornými očami publika. Portugalská kinematografia ako taká je príbehom o národe, ktorý nikdy neprestal dobývať nové oceány a ktorý sa podieľa o svoje hrdinské činy a […]

10 portugalských filmov

Apríloví kapitáni (Capitães de Abril)  Žáner: Dráma Réžia: Maria de Medeiros Dĺžka: 123 min. Rok: 2000 “Sú chvíle, kedy jediným riešením, je odoprieť poslušnosť.” znejú slová kapitána Salgueira Maiu, pod velením ktorého vojenské jednotky vkročili pred tridsiatimi rokmi do Lisabonu […]

Portugalskí režiséri

João César Monteiro (1939-2003) Monteiro patril k velikánom portugalskej kinematografie a zakladateľom hnutia Cinema Novo. Podobne ako Manoel de Oliveira, aj on bol priekopníkom žánru vizuálnej antropológie. Monteiro, ako jeden z mála predstaviteľov Cinema Novo, odmietal univerzitné štúdium. Ako verný odporca salazarzimu vo […]