×

Jedenásty ročník súťaže v umeleckom preklade je venovaný tvorbe súčasného portugalského spisovateľa Valtera Huga Mãe. Je autorom siedmich románov, viacerých kníh pre deti i dospelých a venuje sa aj poézii. Za svoju tvorbu získal niekoľko významných literárnych ocenení, napríklad Cenu Josého Saramaga. V slovenčine mu v roku 2021 vyjde román Syn tisícich otcov (v preklade Lenky Cinkovej). 

VÝSLEDKY:

1. miesto – Matej Kováč

2. miesto – Gabriela Hebertová

3. miesto – Martina Prelovská

Víťazný preklad textu Bibliotecas, ktorý vybral sám autor, si môžete prečítať tu.

Podmienky súťaže Umelecký preklad lusofónnej literatúry

Súťaž Umelecký preklad lusofónnej literatúry (UPLL) bola prvýkrát vyhlásená v roku 2009 a prvú cenu sme udelili v roku 2010. Koná sa v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a cenu poskytuje inštitút Camões – Instituto da Cooperação e da Língua. Cieľom súťaže je motivovať mladých umeleckých prekladateľov a zlepšovať úroveň umeleckého prekladu z portugalského jazyka.

  1. Každý ročník súťaže UPLL je vyhlásený vo februári a venovaný ako pocta jednému lusofónnemu autorovi alebo autorke. Text do súťaže vyberá priamo autor, ktorému je pocta venovaná, alebo ho navrhne odborná komisia zložená z 3 odborníkov na preklad umeleckej literatúry v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte UK.
  2. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti portugalčiny, účastníci jazykových kurzov portugalského jazyka a akíkoľvek amatérski prekladatelia (t. j. prekladatelia, ktorí neposkytujú prekladateľské služby za odplatu).  
  3. Súťaž je anonymná, účastník do prekladu neuvádza žiadne identifikačné údaje, posiela koordinátorovi e-mailom len text vo formáte .doc. Texty sú očíslované číselným kódom a následne odoslané odbornej komisii. Členovia komisie pripoja k číselnému kódu svoj posudok a zašlú ho koordinátorovi súťaže.
  4. Termín odovzdania prekladov je 30. apríl.
  5. Cenu za umelecký preklad lusofónnej literatúry udeľuje Portugalský inštitút na základe odporúčania komisie zloženej z odborníkov na preklad umeleckej literatúry v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte.
  6. V prípade nedostatočnej úrovne prekladov sa cena neudelí.
  7. Cena pozostáva z diplomu a finančnej, prípadne knižnej odmeny.
  8. Výherca 1. miesta súhlasí so zverejnením víťazného prekladu na stránke Portugalského inštitútu www.portugal.sk.
  9. Ceny sa slávnostne odovzdávajú v máji na festivale ONDA pri príležitosti Svetového dňa portugalského jazyka. Výhercovia si ich môžu prevziať osobne. V prípade udania veľmi závažných dôvodov im je cena doručená poštou.

Uvedené podmienky boli aktualizované dňa 31.1.2021.

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť