×

Oswald de Andrade predstavuje jednu z najhlavnejších osobností modernizmu v Brazílii. Bol spisovateľom a dramatikom, ktorý azda najviac prispel k založeniu modernizmu a modernistickej brazílskej literatúry. Jeho tvorba je známa typickým ironickým a kontroverzným nádychom a hľadaním pôvodných koreňov bez straty realistickej vízie.

Narodil sa 11. januára 1980 v São Paule. Vyštudoval právo, no krátko po dokončení štúdia začal svoj literárny život ako jeden zo zakladateľov týždenníka O Pirralho . V roku 1912 odcestoval do Paríža, kde sa po prvýkrát stretol s futuristickými myšlienkami. Do Brazílie sa vrátil v roku 1917 a v roku 1922 sa aktívne zúčastnil Týždňa moderného umenia. Počas svojho pobytu v Európe sa spriatelil s mnohými osobnosťami z umeleckého prostredia, čiže bol v priamom kontakte s avantgardnými smermi, a to z neho urobilo lídra modernistického hnutia v Brazílii.

V roku 1926 sa oženil s brazílskou výtvarníčkou Tarsilou do Amaral, ktorá ilustrovala jeho prvú zbierku poviedok Pau-Brasil, kde sa nachádza aj jeden z najdôležitejších textov brazílskeho modernizmu Manifesto da Poesia Pau-Brasil.

V tomto prevratnom diele, ktoré podmienilo vznik a rozvoj modernizmu v Brazílii, autor navrhuje jazykový štýl pre literatúru a zdôrazňuje nevyhnutnosť brazílskeho umenia založeného na vlastnostiach brazílskeho ľudu. Snaží sa znovu objaviť zabudnuté brazílske hodnoty, kriticky hodnotiť historicko-kultúrnu minulosť a obnoviť výlučne brazílsku poéziu.

Jeho ďalším významým dielom je Manifesto Antropófago, v ktorom Oswald de Andrade prehĺbil myšlienku, ktorú predstavil v Manifeste Pau-Brasil, a teda export poézie, tým, že literatúra sa usilovala „prehltnúť“ kultúru iných národov. Brazílska modernistická literatúra mala absorbovať americkú aj európske kultúry, nemala by sa im brániť, ani ich napodobňovať.

Na základoch jeho diela vzniklo umelecké hnutie Antropofagizmus, ktoré prijíma európsky vplyv a popritom hľadá inšpiráciu v brazílskej domorodej kultúre. Oswald de Andrade bol najvýznamnejším predstaviteľom tohto hnutia, no nebol jediný. Antropofágia sa dostala aj do výtvarného umenia a najprínosnejšie antropofagické výtvarné diela boli práve od jeho manželky Tarsily de Amaral.

Významné literárne diela:

  • Manifesto Pau-Brasil 
  • Estrela de absinto 
  • Manifesto Antropófago 
  • Meu Testamento 
  • A Arcádia e a Inconfidência 
  • A Crise da Filosofia Messiânica 
  • Um Aspecto Antropofágico da Cultura Brasileira: O Homem Cordial 
  • A Marcha das Utopias 

Použitá literatúra: FONSECA, Maria Augusta: Por que ler Oswald de Andrade. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2008 

Profil pripravila Lucia Marková 

Späť na zoznam Chcem podporiť lusofónne aktivity na Slovensku Podporiť