OSWALD DE ANDRADE

Oswald de Andrade predstavuje jednu z najhlavnejších osobností modernizmu v Brazílii. Bol spisovateľom a dramatikom, ktorý azda najviac prispel k založeniu modernizmu a modernistickej brazílskej literatúry. Jeho tvorba je známa typickým ironickým a kontroverzným nádychom a hľadaním pôvodných koreňov bez […]

José de Alencar

José Martiniano de Alencar (1829-1877), spisovateľ, politik, advokát, novinár a minister spravodlivosti. Je považovaný za najdôležitejšieho spisovateľa brazílskej romantickej prózy. Rozsiahlou tvorbou uskutočnil svoj program národnej literatúry vyjadrenej básnickým jazykom brazílskeho charakteru a zobrazujúcej krajinu ako celok. Trvalú popularitu si získal […]

Castro Alves

Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1874), najslávnejší brazílsky romantický básnik a dramatik, obdivovateľ Victora Huga, predstaviteľ rétorickej tzv. kondorskej poézie v službách spoločenského pokroku, autor sociálnych, politických, milostných a prírodných básní. Verše písal už počas štúdia práva v Recife, kde sa […]

Cecília Meireles

Cecília Meireles (1901-1964) bola poetka, profesorka, pedagogička a novinárka, ktorej lyrická poézia je vysoko osobná má dôležité postavenie v rámci brazílskej literatúry XX. storočia. Keďže už v útlom detstve sa stala sirotou, vychovávala ju stará mama z matkinej strany. Ako 9-ročná […]

Antônio Gonçalves Dias

Antônio Gonçalves Dias (1823-1864), prvý veľký brazílsky romantický básnik, novinár a profesor, úradník ministerstva zahraničných vecí, etnograf, historik, lingvista. Nemanželský syn portugalského obchodníka a brazílskej miešanky, vyštudoval právo v Coimbre. Po príchode do Brazílie ho kráľ vymenoval do viacerých verejných funkcií, […]

Bernardo Guimarães 

Bernardo Joaquim da Silva Guimarães (1825-1884), brazílsky románoposec a básnik, sudca, novinár a profesor. Narodil sa v Ouro Preto (Minas Gerais), istý čas žil v São Paule a pôsobil ako mestský sudca v Catalão (Goiás). V roku 1867 sa vrátil do […]