×

Štrnásty ročník súťaže v umeleckom preklade je venovaný tvorbe súčasnej portugalskej spisovateľky Lídie Jorge. V slovenčine jej vyšiel román Nezabudnuteľní (Os Memoráveis, v preklade Silvie Slaničkovej, 2021) o Klinčekovej revolúcii, ktorý preniká k mýtom kolektívnej minulosti a odhaľuje, aká zložitá a ťažká môže byť cesta k demokracii. Aj touto poctou autorke a jej dielu sa pripájame k oslavám 50. výročia Klinčekovej revolúcie v Portugalsku.

Lídia Jorge sa narodila v roku 1946 v Boliqueime v portugalskom Algarve. Vyštudovala románsku filológiu a ako stredoškolská učiteľka pôsobila nielen v Portugalsku, ale i v Angole a Mozambiku, kde bola svedkom posledných rokov koloniálnej vojny a z tejto skúsenosti čerpala vo svojom románe Šumiace pobrežie (A Costa dos Murmúrios, 1988).

Prvý román Deň zázrakov (O Dia dos Prodígios) však publikovala už v roku 1980, získala zaň Cenu Ricarda Malheiros udeľovanú Lisabonskou akadémiou vied a zaradila sa tak k novej vlne portugalských autorov po Klinčekovej revolúcii, ktorí priniesli do literatúry nové postupy aj témy.

Jorge vo svojich dielach neraz na rozličných úrovniach uvažuje o zmenách v portugalskej spoločnosti pred revolúciou a po nej, pričom sa zameriava predovšetkým na vnútorné pocity žien a inšpiráciou je pre ňu i rodné Algarve. V skorších románoch využíva prelínanie dejových línií a fantastické až mýtické prvky, ktoré pripomínajú atmosféru magického realizmu.

K ďalším jej oceňovaným románom patria napríklad Vietor hvízdajúci v žeriavoch (O Vento assobiando nas Gruas), ktorý v roku 2002 získal Veľkú cenu portugalskej spisovateľskej asociácie za román, Údolie vášne (O Vale da Paixão) ocenené portugalským Pen klubom alebo Správa o divokom meste (A Notícia da Cidade Silvestre).

Jej najnovší román Milosrdenstvo (Misericórdia, 2022) je reflexiou o ľudskosti a poctou jej zosnulej mame, ktorá zomrela počas pandémie Covid-19. Autorka zaň získala niekoľko cien vrátane významného ocenenia Prémio Médicis za cudzojazyčné dielo vydané vo francúzštine.

Lídia Jorge je všestranná autorka, napísala viac než desiatku románov, niekoľko zbierok poviedok, divadelnú hru, zbierku poézie, knihy pre deti a spolupracuje s periodikami Jornal de Letras a Público. Za knihu stĺpčekov Vo všetkých zmysloch (Em Todos os Sentidos), ktoré pôvodne čítala v rádiu, získala v roku 2021 Veľkú cenu portugalskej spisovateľskej asociácie za stĺpčeky a literárne úryvky. Jej diela sú preložené do vyše dvadsiatich jazykov.

Súťažná ukážka – poviedka Overbooking – pochádza zo zbierky poviedok Láska v Lobito Bay (O Amor em Lobito Bay, 2016). Nádejní prekladatelia a prekladateľky si môžu stiahnuť celú poviedku tu. Súťažný text sa končí na str. 33 vetou „É a propósito dessa boleia que eu tenho para contar uma coisa má.“

Súťažné anonymizované preklady posielajte do 30. apríla 2024 na adresu: lenka@portugal.sk.

Podmienky súťaže Umelecký preklad lusofónnej literatúry

Súťaž Umelecký preklad lusofónnej literatúry (UPLL) bola prvýkrát vyhlásená v roku 2009.

Koná sa v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a s finančnou podporou inštitútu Camões – Instituto da Cooperação e da Língua a Fondu LITA.

Cieľom súťaže je motivovať mladých umeleckých prekladateľov a prekladateľky a zlepšovať úroveň umeleckého prekladu z portugalského jazyka.

  1. Každý ročník súťaže UPLL je vyhlásený v januári a venovaný ako pocta jednému lusofónnemu autorovi alebo autorke. Text do súťaže vyberá priamo autor, ktorému je pocta venovaná, alebo ho navrhne odborná komisia zložená z 3 odborníkov na preklad umeleckej literatúry v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte UK.
  2. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti portugalistiky, účastníci jazykových kurzov portugalského jazyka a akíkoľvek amatérski prekladatelia (t. j. prekladatelia, ktorí neposkytujú prekladateľské služby za odplatu).  
  3. Súťaž je anonymná, účastník do prekladu neuvádza žiadne identifikačné údaje, posiela koordinátorovi e-mailom len text vo formáte .doc. Texty sú očíslované číselným kódom a následne odoslané odbornej komisii. Členovia komisie pripoja k číselnému kódu svoj posudok a zašlú ho koordinátorovi súťaže.
  4. Termín odovzdania prekladov je 30. apríl.
  5. Cenu za umelecký preklad lusofónnej literatúry udeľuje Portugalský inštitút na základe odporúčania komisie zloženej z odborníčok na preklad umeleckej literatúry v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte.
  6. V prípade nedostatočnej úrovne prekladov sa cena neudelí.
  7. Cena pozostáva z diplomu a finančnej a knižnej odmeny.
  8. Výherca 1. miesta súhlasí so zverejnením víťazného prekladu na stránke Portugalského inštitútu www.portugal.sk. Na základe odporúčania odbornej komisie a po zredigovaní bude uverejnený aj v časopise Verzia.
  9. Ceny sa slávnostne odovzdávajú v máji pri príležitosti Svetového dňa portugalského jazyka. Výhercovia si ich môžu prevziať osobne. V prípade udania veľmi závažných dôvodov im je cena doručená poštou.

Uvedené podmienky boli aktualizované dňa 12. 1. 2024.

Za podporu ďakujeme:

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť