Heteronymy Fernanda Pessou

Heteronymy sú básnické osobnosti, ktorým Pessoa dal meno, vytvoril životopis a napísal ich básnické dielo, pričom akoby sa stal niekým úplne iným, takže ich poézia je jedinečná. Heteronymy žili svojim vlastným životom a dokonca viedli na stránkach lisabonských denníkov literárne polemiky. […]

Fernando Pessoa

Fernando António Nogueira Pessoa (1888-1935) sa narodil 13. júna 1888 v Lisabone. Ako šesťročný si začal vytvárať heteronymy. V roku 1895 sa jeho nevlastný otec, João Miguel Rosa, stal portugalským konzulom v Durbane, hlavnom meste britskej kolónie Natal. Perspektíva toho, že opustí Lisabon, viedla […]