onas

organizačnú štruktúru pripravujeme  / organigrama em construção   Spolupráca  s / Cooperação com: Veľvyslanectvo Portugalskej republiky v Bratislave Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej republiky v Bratislave Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Embraco Slovakia, s.r.o. Microjuntas – SK, s.r.o. CRW Slovakia, s.r.o. Rudolf Usinados SK, […]

sport

Pripravujeme / Em construção

gastronomia

Pripravujeme / Em construção

cestovanie

Pripravujeme / Em construção

učebnice portugalčiny

  UČEBNICE PORTUGALSKÉHO JAZYKA       Portugalština + 2 audio CD, Jaroslava Jindrová, Ludmila Mlýnková, Eva Schalková LEDA, Praha 2008 ISBN: 978-80-7335-137-3               Portugalština pro samouky, Marie Havlíková, C.M. Pinheiro AlvesLEDA, Praha 2004 […]

kontaktip

Sídlo / Sede: Katedra romanistiky, FF UK, Gondova 2, Bratislava 818 01 korešpondenčná a fakturačná adresa : Skuteckého 24, 974 01 Banská Bystrica T: 0907 839 268 E: info@portugal.sk výučba portugalčiny a kurzy: jhulova@portugal.sk preklady a tlmočenie:zchudikova@portugal.sk webstránka a iné […]