×

Dvanásty ročník súťaže v umeleckom preklade je venovaný tvorbe súčasnej portugalskej spisovateľky Isabely Figueiredo, ktorá sa narodila v Mozambiku v meste Lourenço Marques (dnešné Maputo) portugalským prisťahovalcom. V rokoch 1988 až 1994 pracovala v denníku Diário de Notícias ako vedúca prílohy pre mladých, kde publikovala aj svoje literárne texty. Knižne debutovala v roku 1988 novelou Conto É Como Quem Diz (Príbeh je to, kto čo povie), za ktorú získala ocenenie Mostra Portuguesa de Artes e Ideias. V roku 2009 jej vyšla kniha memoárov Caderno de Memórias Coloniais (Zápisník koloniálnych spomienok), ktorá sa považuje za prelomové dielo v oblasti portugalskej literatúry s koloniálnou tematikou a bola preložená do niekoľkých svetových jazykov. V slovenčine jej čoskoro vyjde román Tučná (v preklade Júlie Jellúšovej). Isabela Figueiredo pravidelne publikuje na svojom blogu Novo Mundo (Nový svet), organizuje kurzy tvorivého písania a zúčastňuje sa na konferenciách o témach, ktoré stoja v centre jej záujmu, ako napríklad spoločenská inklúzia/exklúzia, mocenské stratégie, kolonializmus, rodové stereotypy.

Text z antológie poviedok Mães que tudo, Companhia de Letras, 2019, do súťaže vybrala a poskytla autorka prózy Isabela Figueiredo. Stiahnuť si ho môžete tu.

Víťazi:

1. miesto Michal Kováč – víťazný preklad si môžete prečítať tu.

2. miesto Denisa Bandurová

3. miesto Matej Kováč

Podmienky súťaže Umelecký preklad lusofónnej literatúry

Súťaž Umelecký preklad lusofónnej literatúry (UPLL) bola prvýkrát vyhlásená v roku 2009 a prvú cenu sme udelili v roku 2010. Koná sa v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a cenu poskytuje inštitút Camões – Instituto da Cooperação e da Língua. Cieľom súťaže je motivovať mladých umeleckých prekladateľov a zlepšovať úroveň umeleckého prekladu z portugalského jazyka.

  1. Každý ročník súťaže UPLL je vyhlásený vo februári/v marci a je venovaný ako pocta jednému lusofónnemu autorovi alebo autorke. Text do súťaže vyberá priamo autor/autorka, ktorej je pocta venovaná, alebo ho navrhne odborná komisia zložená z 3 odborníkov na preklad umeleckej literatúry v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte UK.
  2. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti portugalčiny, účastníci jazykových kurzov portugalského jazyka a akíkoľvek amatérski prekladatelia (t. j. prekladatelia, ktorí neposkytujú prekladateľské služby za odplatu).  
  3. Súťaž je anonymná, účastník do prekladu neuvádza žiadne identifikačné údaje, posiela koordinátorovi e-mailom len text vo formáte .doc. Texty sú očíslované číselným kódom a následne odoslané odbornej komisii. Členovia komisie pripoja k číselnému kódu svoj posudok a zašlú ho koordinátorovi súťaže.
  4. Termín odovzdania prekladov je 30. apríl.
  5. Cenu za umelecký preklad lusofónnej literatúry udeľuje Portugalský inštitút na základe odporúčania komisie zloženej z odborníkov na preklad umeleckej literatúry v spolupráci so Sekciou portugalského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte.
  6. V prípade nedostatočnej úrovne prekladov sa cena neudelí.
  7. Cena pozostáva z diplomu a finančnej a knižnej odmeny.
  8. Výherca 1. miesta súhlasí so zverejnením víťazného prekladu na stránke Portugalského inštitútu www.portugal.sk.
  9. Ceny sa slávnostne odovzdávajú v máji na festivale ONDA pri príležitosti Svetového dňa portugalského jazyka. Výhercovia si ich môžu prevziať osobne. V prípade udania veľmi závažných dôvodov im je cena doručená poštou.

Uvedené podmienky boli aktualizované dňa 2. 3. 2022.

Foto © Editorial Caminho

Späť na zoznam Chcem podporiť prípravu podobného podujatia Podporiť