Angola – základné údaje

Poloha: južná Afrika na pobreží Atlantického oceánu, má hranice s Namíbiou, Zambiou, Konžskou demokratickou republikou a Kongom Rozloha: 1 246 700 km2 Počet obyvateľov: 30 355 880 (odhad 2018) Hlavné mesto: Luanda (7,8 mil.) Ďalšie mestá: Benguela, Cabinda, Namibe Jazyk: portugalčina, umbundu, kikongo, kimbundu a […]

Tanec a hudba

Hudba i tanec sú neoddeliteľnou súčasťou angolskej kultúry už od dávnych dôb. Zohrávali nesmierne dôležitú úlohu pri rituáloch, ale aj pri iných príležitostiach. Akákoľvek slávnosť sa  v minulosti vždy začínala tancom. Tradičné tance sprevádzala hudba bubnov a spev jednotlivcov i chóru. Tancovali sa […]

Angola pre zamestnanca

V Angole pracovnoprávne vzťahy upravuje zákon Lei Geral do Trabalho z roku 2000, v ktorom sú ustanovené práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov. Podľa tohto zákona by mala v Angole existovať rovnosť pracovných príležitostí, bez diskriminácie na základe rasy, farby pleti, pohlavia, etnického pôvodu, rodinného stavu, […]

Angola pre turistu

Odvetvie cestovného ruchu v Angole sa po desaťročia trvajúcej vojne začína opäť normalizovať. Krajina má v tejto oblasti obrovský potenciál, ktorý však zatiaľ nie je plne využitý. Bolo by potrebné zlepšiť systém dopravy a vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj turistického ruchu. Vláda v súčasnosti […]

Prírodné bohatstvo

K najdôležitejším prírodným bohatstvám Angoly patria bezpochyby ropa, zemný plyn, diamanty a rôzne nerasty. Dve tretiny ložísk ropy a zemného plynu sa nachádzajú v provincii Cabinda. Na ich ťažbu dohliada štátny podnik Sonangol (Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola). Práve zvýšenie produkcie ropy prispelo […]

Regióny Angoly

Angola je administratívne členená na 18 provincií: Bengo Rozloha: 33 016 km2 Počet obyvateľov: 310 000 Hlavné mesto: Caxito Poľnohospodárske produkty: káva, maniok, ananás, fazuľa, papája, sisal, olejové palmy, cukrová trstina Ťažba: kaolín, sadrovec, vápenec, kremeň, železo, síra, sľuda Iné produkty: […]