sport

Pripravujeme / Em construção

gastronomia

Pripravujeme / Em construção

cestovanie

Pripravujeme / Em construção

učebnice portugalčiny

  UČEBNICE PORTUGALSKÉHO JAZYKA       Portugalština + 2 audio CD, Jaroslava Jindrová, Ludmila Mlýnková, Eva Schalková LEDA, Praha 2008 ISBN: 978-80-7335-137-3               Portugalština pro samouky, Marie Havlíková, C.M. Pinheiro AlvesLEDA, Praha 2004 […]

kontaktip

Sídlo / Sede: Katedra romanistiky, FF UK, Gondova 2, Bratislava 818 01 korešpondenčná a fakturačná adresa : Skuteckého 24, 974 01 Banská Bystrica T: 0907 839 268 E: info@portugal.sk výučba portugalčiny a kurzy: jhulova@portugal.sk preklady a tlmočenie:zchudikova@portugal.sk webstránka a iné […]

ine aktivity

  výučba portugalčiny a organizovanie jazykových kurzov prekladateľské a tlmočnícke služby poskytovanie informácií a poradenstvo spolupráca s organizáciami a inštitúciami v lusofónnych krajinách a na Slovensku organizovanie seminárov, kultúrnych a vzdelávacích podujatí podpora prekladov lusofónnej literatúry, nakladateľská a vydavateľská činnosť […]