učebnice portugalčiny

  UČEBNICE PORTUGALSKÉHO JAZYKA       Portugalština + 2 audio CD, Jaroslava Jindrová, Ludmila Mlýnková, Eva Schalková LEDA, Praha 2008 ISBN: 978-80-7335-137-3               Portugalština pro samouky, Marie Havlíková, C.M. Pinheiro AlvesLEDA, Praha 2004 […]

kontaktip

Sídlo / Sede: Katedra romanistiky, FF UK, Gondova 2, Bratislava 818 01 korešpondenčná a fakturačná adresa : Skuteckého 24, 974 01 Banská Bystrica T: 0907 839 268 E: info@portugal.sk výučba portugalčiny a kurzy: jhulova@portugal.sk preklady a tlmočenie:zchudikova@portugal.sk webstránka a iné […]

ine aktivity

  výučba portugalčiny a organizovanie jazykových kurzov prekladateľské a tlmočnícke služby poskytovanie informácií a poradenstvo spolupráca s organizáciami a inštitúciami v lusofónnych krajinách a na Slovensku organizovanie seminárov, kultúrnych a vzdelávacích podujatí podpora prekladov lusofónnej literatúry, nakladateľská a vydavateľská činnosť […]

misia

  Misia Spájať Slovensko s lusofónnymi krajinami a šíriť portugalský jazyk. Vízia Byť najlepšou a najvyhľadávanejšou inštitúciou poskytujúcou služby v portugalskom jazyku.     Túto stránku venujeme Zuzane Kobzovej (1974 – 2001), našej priateľke a spoluzakladateľke Portugalského inštitútu.

eslovaquiageral

INFORMAÇÕES BÁSICAS Nome em eslovaco Slovenská republika ou Slovensko Capital Bratislava Maior cidade Bratislava (de acordo com o número de habitantes) Língua oficial eslovaco Governo república Sistema político democracia parlementar Data de criação da república 1 de janeiro de 1993 […]

Contactosbr

NA TEJTO STRÁNKE STÁLE PRACUJEME – página em construção pôvodná verzia/versão anterior : www.portugal.sk/archive ► portugalské krátke filmy /curtametragem 19. 3. 17.00–18.30, A4–nultý priestor (Nám.SNP12)   viac informácií / mais informação ► Conferencia sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema […]