OSWALD DE ANDRADE

Oswald de Andrade predstavuje jednu z najhlavnejších osobností modernizmu v Brazílii. Bol spisovateľom a dramatikom, ktorý azda najviac prispel k založeniu modernizmu a modernistickej brazílskej literatúry. Jeho tvorba je známa typickým ironickým a kontroverzným nádychom a hľadaním pôvodných koreňov bez […]

Fernando Pessoa – Bankár anarchista a iné prózy

Aké bude poradie próz vo vašom rebríčku Pessou? Na Rua Coelho da Rocha v Lisabone sa nachádza dom, v ktorom kedysi žil Fernando Pessoa. Dnes je v  budove  múzeum a kultúrne centrum venované tomuto najslávnejšiemu portugalskému básnikovi. Je po ňom aj pomenované: […]

Afonso Cruz – Knihy, ktoré zhltli môjho otca

„Čítanie dokáže zmeniť v našom živote úplne všetko.“ To sú slová spisovateľa Afonsa Cruza, ktorého čarovné dielo Knihy, ktoré zhltli môjho otca je oslavou sveta literatúry a čítania. Ak patríte ku knihomoľom, ktorí hlcú jednu dobrú knihu za druhou, určite viete, aké […]

José Luís Peixoto – Cintorín klavírov

„Čítať Cintorín klavírov je ako vstúpiť do impresionistického obrazu a nasávať do seba prchavú chvíľu orámovanú večnosťou.“ píše prekladateľka Júlia Jellúšová V mojej knižnici majú zvláštne postavenie knihy, ku ktorým sa pravidelne vraciam v istých ročných obdobiach. Označujem si ich ako knihy „jarné“, […]

List č. 4 – Z knihy na plátno (Cátia Diogo)

Preložila Katarína Miháľová Nie všetky literárne diela sa dajú previesť na filmové plátno, a snáď to aj vôbec nie je možné, nakoľko sa používané výrazové prostriedky a pravidlá úplne odlišujú. Každý príbeh, spracovaný či už literárne alebo kinematograficky, je výsledkom rozličných […]

List č. 3 – Rok 2015 a dokumentárna tvorba (Cátia Diogo)

Preložila Katarína Miháľová Dokumentárne filmy nadobudli v priebehu rokov rôzne podoby. Niektoré čerpajú inšpiráciu zo skutočných udalostí, z vnímania či extrapolácie skutočnosti, iné sú založené na teoretickom prezentovaní nejakej témy alebo predmetu, umeleckom interpretovaní sveta alebo pohľadoch na život plných […]