Štipendiá a výmenné pobyty

Možností, ako študovať v Portugalsku, je viac. Buď sem študenti prídu na výmenný pobyt v rámci Erasmu alebo si semester na portugalskej univerzite vybavia sami cez niektorí zo štipendijných programov. Pre všetkých ale platí jedno – ako výmenný študent v krajine máte nárok […]

Iné štipendiá

Fundação Calouste Gulbenkian Nadácia Calouste Gulbenkian je portugalská súkromná organizácia založená v roku 1956, ktorá sa angažuje v rozvoji a podpore umenia, vzdelávania, vedy a charity. Sídli v Lisabon, kde sa tiež nachádza Múzeum Calouste Gulbenkian a knižnica. Calouste Gulbenkian bol podnikateľ a filantrop arménskeho pôvodu a aj […]

Fundação para a Ciência e Tecnologia

Fundação para a Ciência e Tecnologia je nadáciou Ministerstva školstva a vedy, ktorej hlavnou úlohou je podpora vedy a výskum v Portugalsku. Okrem individuálnych grantov podporuje aj projekty výskumných tímov na univerzitách a hodnotí kvalitu výskumných inštitúcií. Študentom ponúka finančnú podporu od začiatku ich kariéry […]

Camões IP

CAMÕES – INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I.P. (CICL) je portugalský verejný inštitút, ktorý úzko spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva a vedy na propagácii portugalského jazyka a kultúry vo svete a podpore výskumu v tejto oblasti. IC má pobočky po celom […]

NŠP

Národný štipendijný program Národný štipendijný program je financovaný vládou Slovenskej republiky a umožňuje študentom 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia absolvovať výmenný pobyt hocikde vo svete. Pokiaľ ste šikovní a podarí sa vám vybaviť si prijatie na zahraničnej univerzite, potom už len […]

Erasmus v Portugalsku

Erasmus v Portugalsku ponúkajú takmer všetky slovenské verejné a súkromné vysoké školy. Študentov vysielajú ich domovské univerzity a preto je najlepšie sa informovať o podmienkach priamo na fakulte. Tu je zoznam slovenských škôl s príslušnými partnerskými univerzitami v Portugalsku (stav k roku 2012). Ekonomická univerzita v […]