Sophia de Mello Breyner Andresen

Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004)bola najvýznamnejšou portugalskou poetkou a ako prvá spisovateľka získala najvyššie možné ocenenie – Prémio Camões (1999). Hoci sa Sophia narodila v Porte, mala holandské aristokratické korene, čo sa odzrkadlilo aj v jej výchove. Fascinovala ju starogrécka kultúra a rozhodla sa […]

Camilo Castelo Branco

Camilo Castelo Branco (1825-1890)je vedúcim predstaviteľom druhej vlny portugalského romantizmu a jeho diela sú právom súčasťou povinného čítania na hodinách portugalskej literatúry. Počas tvorby sa ale posúval k realistickejším témam, ktovie, či ho k tomu doviedol životný pesimizmus alebo to bol prirodzený vývoj a vplyv […]

Gil Vicente

Hovorí sa, že portugalské divadlo sa zrodilo spolu s Gilom Vicentem (1465?-1537?). Napriek tomu, že je to len mýtus, ktorý vo svojom diele Miscelânia vytvoril Garcia de Resende a ďalej ho živil aj Gilov syn Luís, nemožno mu odoprieť vplyv na literatúru […]

Trubadúrska poézia

Stredoveká literatúra sa vo svojich začiatkoch šírila najmä ústnou formou a medzi obyvateľstvom vznikali rôzne mýty, legendy a piesne. Spoločnosť sa v tomto období delila na tri stavy: duchovenstvo, šľachta a obyčajný ľud. Ekonomika bola založená na poľnohospodárstve, hoci muži trávili viac času na […]

Periodizácia portugalskej literatúry

Portugalskú literatúru delíme na tri hlavné obdobia: 1) Stredoveká literatúra (1189-1527) – v tomto období vznikala trubadúrska poézia (1189-1434) a humanistická a renesančná tvorba (1434-1527). Najstarším textom portugalskej literatúry je pieseň Canção da Ribeirinha (1189 alebo 1198) od Paioa Soaresa […]

Vergílio Ferreira

Vergílio Ferreira (1916-1996) patrí k najvýznamnejším portugalským spisovateľom 20. storočia. Vyštudoval klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Univerzity v Coimbre a celý život pôsobil ako učiteľ latinčiny a portugalčiny. Od neorealizmu vo svojich ranných dielach postupne prešiel k existencializmu a nakoniec k […]