Almeida Garret

Portugalský spisovateľ, zakladateľ Národného divadla v Lisabone, liberálny politik a minister zahraničných vecí Joao Baptista da Silva Leitao de Almeida Garrett (1799-1854), sa narodil 4. 2. 1799 v Porte. Prvé Garrettove literárne pokusy pochádzajú z obdobia štúdia práva na univerzite v […]

Florbela Espanca

Smutná duša smutných, ktorú Fernando Pessoa nazval dvojičkou svojej duše. Florbela Espanca (1894-1930) sa stala vzorom mnohých po portugalsky píšucich spisovateliek na ceste za neodhalenými tajomstvami ženskej psychiky a ustavičnom hľadaní odpovedí na otázky lásky, nelásky, citov, pocitov, utrpenia či trápenia. […]

Heteronymy Fernanda Pessou

Heteronymy sú básnické osobnosti, ktorým Pessoa dal meno, vytvoril životopis a napísal ich básnické dielo, pričom akoby sa stal niekým úplne iným, takže ich poézia je jedinečná. Heteronymy žili svojim vlastným životom a dokonca viedli na stránkach lisabonských denníkov literárne polemiky. […]

Fernando Pessoa

Fernando António Nogueira Pessoa (1888-1935) sa narodil 13. júna 1888 v Lisabone. Ako šesťročný si začal vytvárať heteronymy. V roku 1895 sa jeho nevlastný otec, João Miguel Rosa, stal portugalským konzulom v Durbane, hlavnom meste britskej kolónie Natal. Perspektíva toho, že opustí Lisabon, viedla […]

Luís de Camões

Slávny portugalský moreplavec Vasco de Gama bol na konci svojej kariéry miestokráľa Východnej Indie, zomrel v decembri roku 1524. V rovnakej dobe alebo o niekoľko týždňov neskôr sa narodil Luís Vaz de Camões (okolo 1531 – 1580). Bola to len […]

José Rodrigues Miguéis

José Rodrigues Miguéis (1901 – 1980) patrí k najvýznamnejším portugalským spisovateľom 20. storočia. V roku 1935 emigroval do New Yorku, kde vo veku 79 rokov zomrel. Napriek tomu, že väčšinu svojho života prežil mimo Portugalska, so svojou vlasťou ostal pevne spätý. V […]