Universidade do Algarve

Univerzita v Algarve síce nepatrí medzi najstaršie ani najslávnejšie vysoké školy v Portugalsku, u študentov však boduje najmä svojou polohou. Najjužnejší región krajiny – Algarve – je miesto, kde sa vďaka letoviskám a plážam sústredí väčšina cestovného ruchu. A hoci sa univerzita nachádza v hlavnom meste […]

Universidade de Lisboa

Univerzita v Lisabone bola založená už v roku 1290, ale z dôvodu niekoľkonásobného sťahovania, kedy sa prvá vysoká škola definitívne usídlila v Coimbre, zostalo hlavné mesto bez univerzity až do roku 1911, teda do pád portugalskej monarchie. Universidade de Lisaboa vznikla zlúčením 4 škôl, […]

Universidade do Porto

Universidade do Porto je najväčšia portugalská univerzita s viac ako 30 tisíc študentmi a každoročne sem na výmenný pobyt príde okolo 2000 erasmákov. Univerzita má jednu business school a 14 fakúlt rozdelených do troch školských areálov (tzv. pólos). Škola sa každoročne umiestňuje […]

Universidade de Coimbra

Univerzita v Coimbre je najstaršou univerzitou v Portugalsku. Bola založená v roku 1920 a momentálne má okolo 22 tisíc študentov, pričom každoročne ich sem na Erasmus príde viac ako 500. Najviac z nich študuje na Filozofickej fakulte (Faculdade de Letras) […]

Štipendiá a výmenné pobyty

Možností, ako študovať v Portugalsku, je viac. Buď sem študenti prídu na výmenný pobyt v rámci Erasmu alebo si semester na portugalskej univerzite vybavia sami cez niektorí zo štipendijných programov. Pre všetkých ale platí jedno – ako výmenný študent v krajine máte nárok […]

Iné štipendiá

Fundação Calouste Gulbenkian Nadácia Calouste Gulbenkian je portugalská súkromná organizácia založená v roku 1956, ktorá sa angažuje v rozvoji a podpore umenia, vzdelávania, vedy a charity. Sídli v Lisabon, kde sa tiež nachádza Múzeum Calouste Gulbenkian a knižnica. Calouste Gulbenkian bol podnikateľ a filantrop arménskeho pôvodu a aj […]