Fundação para a Ciência e Tecnologia

Fundação para a Ciência e Tecnologia je nadáciou Ministerstva školstva a vedy, ktorej hlavnou úlohou je podpora vedy a výskum v Portugalsku. Okrem individuálnych grantov podporuje aj projekty výskumných tímov na univerzitách a hodnotí kvalitu výskumných inštitúcií. Študentom ponúka finančnú podporu od začiatku ich kariéry […]

Camões IP

CAMÕES – INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LÍNGUA, I.P. (CICL) je portugalský verejný inštitút, ktorý úzko spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom kultúry a Ministerstvom školstva a vedy na propagácii portugalského jazyka a kultúry vo svete a podpore výskumu v tejto oblasti. IC má pobočky po celom […]

NŠP

Národný štipendijný program Národný štipendijný program je financovaný vládou Slovenskej republiky a umožňuje študentom 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia absolvovať výmenný pobyt hocikde vo svete. Pokiaľ ste šikovní a podarí sa vám vybaviť si prijatie na zahraničnej univerzite, potom už len […]

Erasmus v Portugalsku

Erasmus v Portugalsku ponúkajú takmer všetky slovenské verejné a súkromné vysoké školy. Študentov vysielajú ich domovské univerzity a preto je najlepšie sa informovať o podmienkach priamo na fakulte. Tu je zoznam slovenských škôl s príslušnými partnerskými univerzitami v Portugalsku (stav k roku 2012). Ekonomická univerzita v […]

Vysokoškolské štúdium

Portugalské vysoké školy sa delia na univerzity a polytechnické inštitúty – tie sú buď súkromné alebo verejné. Pokiaľ máte záujem študovať na vysokej škole v Portugalsku, musíte mať ukončené stredoškolské vzdelanie, teda za sebou 12 rokov školskej dochádzky a úspešne […]

Školstvo

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva je jednou zo závažných prekážok ďalšieho rozvoja hospodárstva Portugalska. Prekvapujúca je, na európske pomery, negramotnosť (podľa rôzniacich sa zdrojov v roku 2012 od 10 do 15% a len 20% dospelého obyvateľstva s dosiahnutým vzdelaním vyšším ako povinné […]